13685200008

WH6人橡皮艇

WH2人橡皮艇

总长   2.3 m宽   1.3m型深   0.2m主机   3.6HP
乘员   2 人航速   15km/h航区   内河B级材质   进口PVC夹网材料

WH4人橡皮艇

总长   2.7 m总宽   1.6m型深   0.3m主机   3.5HP
乘员   4人航速   15km/h航区   内河B级材质   进口PVC夹网材料

WH6人橡皮艇

总长   3.3m总宽   1.6m型深   0.4m主机   30HP
乘员   6人航速   30km/h航区   内河B级

材质   进口PVC夹网材料


我们一直在思考游艇的未来。 

   你是否想享受属于自己的的日光浴,和心爱的她相拥在舒适的万豪游艇上,展示一下自己引以为傲的肌肉,或享受她那迷人线条,或与家人和朋友放松享受周末时光。万豪从钓鱼艇到豪华游艇都会是你水上游玩的最佳伴侣。

返 回